Promocje
Poduszka Dzieci rodzą się ze skrzydłami....
Poduszka Dzieci rodzą się ze skrzydłami....
39,90 zł 29,90 zł
szt.
Ręcznik Plażowy Kraina Lodu 140x70 cm
Ręcznik Plażowy Kraina Lodu 140x70 cm
177,43 zł 150,82 zł
szt.
T-shirt koszulka Strong and proud
T-shirt koszulka Strong and proud
49,90 zł 29,90 zł
szt.
Torba Worries Into Prayers
Torba Worries Into Prayers
29,90 zł 19,90 zł
szt.
Poduszka personalizowana - Kochana babcia
Poduszka personalizowana - Kochana babcia
39,90 zł 29,90 zł
szt.
Poduszka God is on your site
Poduszka God is on your site
39,90 zł 29,90 zł
szt.
T-shirt Kevin!!! Mama Kevina
T-shirt Kevin!!! Mama Kevina
49,90 zł 29,90 zł
szt.
Bluza napis Fuck no Biała S out
Bluza napis Fuck no Biała S out
130,00 zł 69,90 zł
szt.
T-shirt koszulka Art is everywhere...
T-shirt koszulka Art is everywhere...
49,90 zł 29,90 zł
szt.
Kubek Łzy biolchema (jeszcze ciepłe)
Kubek Łzy biolchema (jeszcze ciepłe)
36,90 zł 24,90 zł
szt.
Portfel Straż forever
Portfel Straż forever
34,00 zł 28,90 zł
szt.
Zbieraj Szyszki

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY SKLEPU SHOPEREK 


ZYSKUJESZ OD RAZU
Przy każdych zakupach w sklepie shoperek.pl otrzymujesz 5% zwrotu! Jak? Za każde wydane 2zł otrzymujesz 10 szyszek! Zebrane szyszki są przechowywane na Twoim zarejestrowanym koncie i możesz je wymienić na produkty lub kody rabatowe obniżające kwotę do płatności za zakupy.

 

 Zarejestruj się już teraz, by czerpać stałe korzyści z programu!

 

WYMIEŃ SZYSZKI NA KODY RABATOWE

WYMIEŃ SZYSZKI NA PRODUKTYREGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ SZYSZKI

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

 1. Organizator – RPP Rafał Przewoźnik Brzyska 339 38-212 Brzyska NIP: PL 685-226-26-10

 2. Szyszki – punkty rabatowe przyznawane na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie, za zakupy dokonywane w Sklepie internetowym, dalej zwane „Punktami”,

 3. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego „Zbieraj Szyszki”,

 4. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz osoba, która wyraziła zgodę na udział w Programie w inny sposób,

 5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://shoperek.pl/,

 6. Program – program lojalnościowy „Zbieraj Szyszki”,

 7. Produkty – produkty dostępne w Sklepie internetowym, 

 8. Formularz kontaktowy – udostępniony w Sklepie internetowym formularz służący m.in. Uczestnikom do kontaktu z Organizatorem,

 9. Panel klienta – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.

 1. Program rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2020 roku i trwa do odwołania.

 2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady udziału w programie lojalnościowym „Zbieraj Szyszki”

 1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie internetowym na zasadach określonych
  w jego Regulaminie jednocześnie rejestruje się w Programie „Zbieraj Szyszki” prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego.

 2. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 3. Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

§ 3. Punkty

 1. Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty, z wyłączeniem nabycia produktów w sekcji Outlet.

 2. Za każde wydane 2 zł Uczestnik otrzymuje 10 Punktów o łącznej wartości 10 groszy.

 3. Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.

 4. Uzyskane Punkty pozostają ważne przez 2 lata od dnia ich uzyskania. W przypadku utraty ważności przez Punkty, ich łączna liczba zgromadzona przez Uczestnika zostanie pomniejszona o Punkty, które utraciły ważność.

 5. Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu internetowego. W szczególności Uczestnik nie otrzymuje Punktów za zakupy dokonane z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych, za zakupy
  w sklepie stacjonarnym oraz w sekcji Outlet.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.

§ 4. Wykorzystywanie Punktów

 1. Zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na Produkty, po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości, zgodnie z przeliczeniem, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik może również skontaktować się z Organizatorem za pomocą kontaktowego adresu e – mail: biuro@shoperek.pl w celu dokonania wymiany Punktów na kody rabatowe, do wykorzystania w Sklepie internetowym. Organizator w odpowiedzi prześle Uczestnikowi unikalny kod rabatowy. W trakcie zakupów z wykorzystaniem Sklepu internetowego, w momencie składania zamówienia, Uczestnik może
  w zakładce koszyk wpisać kod rabatowy otrzymany od Organizatora, który pomniejszy wartość zamówienia o odpowiadającą kodowi rabatowemu kwotę po przeliczeniu Punktów, zgodnie z §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym za Punkty, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konta klienta zwracającego Produkt.

 4. W przypadku zwrotu Produktów nabytych w Sklepie internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, udzielony i wykorzystany rabat zostanie zwrócony Uczestnikowi zwracającemu towar. W takiej sytuacji Organizator przekaże Uczestnikowi unikalny kod rabatowy o wartości zwróconego Produktu, zgodnej z wartością Produktu z dnia jego nabycia.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: biuro@shoperek.pl

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres e – mail, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego, a także preferowaną formę kontaktu
  w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora (e – mail albo pisemnie).

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.

 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo w inny wskazany zgodnie z ust. 2 powyżej sposób.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.

 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2020r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium